Till Bohuslän och Norge i november

November är bättre än sitt rykte, en riktigt njutbar månad. Dagsljuset har stort omfång. Är förvisso ofta grått med blytunga skyar, men förgylls ibland av solens låga bländverk. Dagern kan vara tunn som vattenfärg, eller tjock som asfalt. De ljusa timmarna känns flyktiga, men alla avlövade träd och fuktiga klippor … Läs mer