Världens bästa Sarektur

Tsahtsa ser ut som de flesta svenska högfjäll. Toppen har en bullig profil som sedd från söder först höjer sig med gräsbevuxna sluttningar, för att högre upp bli brantare och stenigare och slutligen övergå i några ganska smala bergsryggar som vid högsta punkten sammanstrålar och plattas ut till en liten … Läs mer