Världens bästa Sarektur

Hela gruppen samlad i Njoatsosvagge.

Tsahtsa ser ut som de flesta svenska högfjäll. Toppen har en bullig profil som sedd från söder först höjer sig med gräsbevuxna sluttningar, för att högre upp bli brantare och stenigare och slutligen övergå i några ganska smala bergsryggar som vid högsta punkten sammanstrålar och plattas ut till en liten platå. Åt öster störtar toppen brant ned i en avgrund. Höjden över havet är 1852 meter, inte den högsta i Sarek men toppens geografiska placering är eggande. Den måste vara en fin utsiktspunkt. 

Från Tsahtsa mot Njoatsosvagge.

Tsahtsa ligger i västra Sarek och flankerar traktens stiligaste dalgång, Njoatsosvagge. Denna sällsynt hopklämda dal är kanske inte lika pampig som välkända Rapadalen, inte lika frodig och viltrik och den saknar ett deltaland, men fjällen som omger Njoatsosvagge formar en ståtlig dalport som saknar sin like. Tsathsa ingår i denna portal. Rent estetiskt tycker jag Rapadalen ligger i lä för Njoatsosvagge. Inte ens berömda Lapporten kan mäta sig med den sistnämnda vad gäller topparnas förfinade former. Och på rad längs dalbottnen i Njoatsosvagge finns tre långsmala sjöar med safirblått kristallvatten som inte grumlas av något glaciärslam. De glittrar som små Medelhav.

Idag är vi på väg att bestiga Tsahtsa för att skåda ned i denna ovanligt tjusiga dalgång – Njoatsosvagge. Vi är en grupp på nio vandrare inklusive mig och jag är fotoguide åt Zoom Fotoresor som arrangerat färden. Turen började igår vid Darreluoppel. Först hade vi 400 meters stigning till passet Låptåvagge. I backen tvingades jag avvisa två deltagare. Det var ett par i övre medelåldern som inte hade den fysiska kapacitet som den planerade Sarekturen kräver. Det kändes lite sorgligt men samtidigt nödvändigt att diplomatiskt påtala detta faktum. Dessbättre tog paret läget på rätt sätt. Efteråt hörde jag att de genomfört en fin tur genom den mer lättvandrade Tarradalen.

Låptåvarasj bildar en läcker kon norr om sjön.
Vandring längs Låptåvakkjavrre.

När hela gruppen hade passerat genom dalpasset i Låptåvagge och kommit till sjön Låptåvakkjavrre, omfamnades vi av resliga fjällbranter på båda sidor av vattenytan. Solen värmde och molnen vandrade sin rastlösa gång över den blåa himmelskupan. Det var varmt och jag gick i shorts. Nu hade vi kommit till terrängen rakt nedanför Tsahtsa som reste sig 900 meter med en väldig bredsida. Jag tittade upp på den och förstod att det var däruppe som flygkraschen hade inträffat. 

Avfotograferad bild av flygplanet. Finns i Kvikkjokks fjällstation.

En natt i september 1942 var ett tvåmotorigt bombplan (Handley Page Hampden) på väg från Shetland till Murmansk. När det närmade sig svenska fjällen började en av motorerna krångla och planet fick svårt att hålla höjd när det gled in mot Sarek. Till slut kraschade det på sydvästra kanten av Tsathsa. I manskapet fanns tre kanadensare som omkom medan piloten, en engelsman, samt en walesare klarade sig relativt oskadda. De lyckades under tre dagar ta sig söderut genom Njoatsosvagge till Kvikkjokk. Till byborna sa de att planet hade störtat i Norge och att de vandrat in i Sverige för att undgå tyskarna. En månad senare reste båda hem och historien föll i glömska ända fram till augusti 1976 då fjällvandraren Åke Wahlqvist besteg Tsathsa och därvid påträffade både flygplansskrot och en del kvarlevor efter de omkomna. Upptäckten väckte genast stor medial uppmärksamhet och var samtidigt ett talande bevis på hur få personer som bestigit detta fjäll genom åren. Sedan länge är resterna efter kraschen bortforslade.

Vår färdväg. Vita punkter är lägerplatserna.

81 år senare kommer vi förbi detta fjäll. I vår färdplan ingår att försöka bestiga Tsathsa, dels för att flyghaveriet var en intressant historia men framför allt för att utsikten som väntar däruppe nog är fenomenal. Från ett läger vid namnlösa sjön 990 söder om toppen är vi på väg uppåt. Det är 29 juli, andra dagen på vår färd. Av naturliga skäl blir vi utspridda i uppförsbackarna. Åldern i sällskapet varierar från 24 till 73 år, tre kvinnor och sex män. Som färdledare siktar jag mot sydkammen som ser brant ut högre upp, men ändå verkar överkomlig. Först går vi på lättgångna gräshedar vid fjällets lägre partier för att högre upp korsa långsträckta fält med stenskravel och snö. Efter ett tag ökar lutningen påtagligt och stora stenblock belamrar branten. Många av dem är förrädiskt lösa och plötsligt står det klart att färdvägen är tuffare än jag hade föreställt mig. Fem i gänget vill inte gå vidare utan vänder för en långsam reträtt som inkluderar att glida på rumpan nedför snöfälten. Vi fyra som vill fortsätta bestigningen blir allt mer utspridda längs sydostkammen. 

Maria först och och Mimmi på väg uppför Tsahtsa.
Klättring uppför besvärlig blockbrant. I bakgrunden Pårte.
Pårtemassivet och molnskuggor.

Då och då stannar jag för att fotografera de enorma vyerna som gör Sarek rättvisa. Mot öster framträder en alpvärld med fjälltoppar som grupperas i väl sammanhållna massiv. Dessa skiljs åt av dalgångar man inte ser bottnen på, och den vidsträckta högslätten Luohttolako tar stor plats. Så långt ögat når i alla riktningar framträder en vild obanad ödslighet och jag tänker att denna vår främsta vildmark, lever upp till sitt rykte. Ändå vet jag att många föraktar ordet vildmark. Beteckningen är på något konstigt sätt belastad av svenska vantolkningar. Hellre säger jag ”Europes greatest wilderness”. Känns bättre så. Engelska språket tycks mig mer neutralt beskrivande. 

Utsikten från Tsahtsa mot öster. Pårte och Njaotsosvagge.
Vy mot Ryggåsberget tv, och Luohttotjåhkkå th, i bakgrunden Rijddatjåhkkå.
Hisnande vy ned mot sjöarna i Njoatsosvagge.
Obligatorisk toppbild!

Högsta delen av Tsathsa består av en märkligt utplanad platå täckt av platta skifferstenar som är lätta att gå på. Vi följer den hisnande platåkanten längs Njoatsosvagge och kan i bråddjupet beundra sjöarna som lyser likt ädelstenar långt under oss. Ingen tvekan – utsikten matchar den omtalade från Skieffe. Sarekpionjären Axel Hamberg besteg Tsathsa 1897. Då stavades namnet Tjatja. Betydelsen lär vara vara ”högsta punkten vid vattendelaren”. Dock är det inte helt fri sikt idag, en del cumulus bolmar in och stänger korta stunder vyerna innan de öppnas igen. Av och på. Det är varmt och vindstilla. Vi har genomfört en toppbestigning av bästa sort. Under nedstigningen väljer jag en annan väg vid sidan av den branta kammen vi klättrade uppför. På nytt blir lutningen allt brantare och vissa block är läbbigt lösa. Jag siktar mot ett stort snöfält enligt den beprövade tumregeln för toppbestigningar: sten upp, snö ned. Snöfältet lutar dock lite oroväckande brant och jag sonderar först med en stav och stampar sedan fram trappsteg. Två av oss kommer lite efter och tar sig ut på snön vid en annan och ospårad lob av det vita fältet. En av dem tappar fotfästet och börjar rutscha. Hon kanar hundra meter mot stenskravlet längst ned. Det ser farligt ut och kunde ha slutat illa men hon hämtar sig snabbt, tack och lov. 

Samling vid lägret, i bakgrunden Låtåtjåhkkå.
Kvällsutflykt med Lullihatjåhkkå och Tvillingryggen långt bort i bakgrunden.

På kvällen vid lägret samlas vi i den underbara skymningen och pratar om dagens upplevelser. Vi gör så de flesta av kvällarna framöver. Ibland förklarar jag den vandrande fotografens eviga dilemma. Berättar att lusten att stanna och ge sig hän fotograferandet måste avvägas mot behovet att komma framåt för att hinna genomföra sin färd som tänkt. Som alltid är tiden en faktor att ta hänsyn till. Ingen annan sorts naturfotografi kräver lika tydliga kompromisser som när man fotograferar naturen på vandrande fot. Man måste överväga konsekvenserna av sin lust att fota. Förutsättningarna är helt annorlunda än när man fotograferar vid lättåtkomliga platser som nås enkelt med bil eller efter en kort promenad. På Sarekturer måste vi dessutom begränsa kamerautrustningen eftersom allt ska bäras på ryggen ihop med alla friluftsprylar och maten.

Tsahtsa speglar sig, en typ av motiv som inspirerar till ett fotostopp under pågående vandring.
Polarull i skymningsljus.
Vandrare med kameran i högsta hugg.
Kameraföringen varierar.

Under dag tre börjar den utmärkta väderleken förändras. Himlen blir molnig men luften är torr och god att andas. Vi fortsätter vandra, nu ned mot Njoatsosvagge och skråar nerför västra dalsidan. Väl nere efter två hundra meters nedstigning, tilltar vegetationen. Videsnår och myrmarker breder ut sig på dalbottnen och landskapet blir allt grönare. Man kan också säga vänligare. Vid denna tid när juli övergår i augusti kulminerar växtligheten, och Njoatsosvagge serverar oss ljuvliga ängsmarker att ströva över. Vi vadar med lätthet Njoatsosjåhkå och tittar uppåt. Ur dalbottnens underifrånperspektiv ter sig bergen som danar den sammanpressade fjällporten, mäktigare på ett mer majestätiskt vis än när vi stod uppe på Tsatsha och tittade nedåt. Häftigast intryck gör stupet under fjället Bulkas, men även Vassjabakte ståtar med en vertikal klippvägg som kastar sig ner i Gaska Njaotsosjavrre. Bergskammen ovanför ritar en snygg båglinje mot himlen. Vid den översta och nordligaste sjön Alep Njoatsosjavrre stannar vi för att slå läger på undersköna gräsängar som bjuder på en skarp kontrast mot de brutala fjällsidorna vi ser runt omkring. Några i gänget badar i sjön.

Bulkas.
Sköna ängar i Njoatsosvagge.
Vassjabakte väcker beundran.
Carina och Maria vilar.
Så ock Stefan, Mats och Ulf.
Gaska Njoatsosjavrre mot norr.
Underbara lägerplatsen vid Alep Njoatsosjavrre.
Uppfriskande men knappast ett varmbad.

Osäkert väder råder när vi nästa dag går vidare. Vi ska runda fjället Tjåggnåristjåhkkå för att komma in i den högalpina dalen Jiegnavagge. Med detta upplägg går vi först norrut, lämnar Njoatsosvagge via ett pass på 1200 meter och håller därefter vunnen höjd ovanför dalbottnen i Sarvesvagge för att sedan efter en kort bit, vända färdriktningen rakt söderut och gå in i Jiegnavagge. Hela rutten som jag lagt upp är en zigzag-bana genom västra Sarek. Till stor del följer den stråk där få andra vandrare brukar röra sig. För min del är färdvägen en favorit, även om man missar Rapadalen. Istället får man extra fin närkontakt med den högalpina miljön som faktiskt dominerar i nationalparken. Detta är världens bästa Sarektur. 

Vi passerar en stor renflock i övre Njoatsosvagge.
Ett cumuus över Alatjåhkkå i Padjelanta.
Inåt Sarek tätnar molnen.
Rast ovanför Sarvesvagge.

För andra gången leder jag en grupp vandrare längs denna färdrutt. Förra gången i september 2001 hade vi mest mulen väderlek, men i år är det ännu så länge bättre väder. Vid kröken runt Tjåggnåristjåhkkå kan vi skåda ut över Padjelantas böljande vidder där sol och blå himmel samsas bra för tillfället. Oväntat dyker ett mycket brant litet snöfält upp framför oss. Hindret kräver sin försiktighet. En i gänget halkar en halv meter från snöslutet längst ned, ramlar och hans ena axel hoppar ur led. Vidunderligt nog fixar han den tillbaka i rätt läge. Tappert gjort, och vilken tur för oss alla. Vi kan fortsätta.

Mimmi gläds över det fina vädret i Jiegnavagge.
Vattendelaren uppe i Jiegnavagge med sikt mot Luohttolako.

I Jiegnavagge väntar en halv mils vandring på blockfält. Några fjällnoviser i gruppen blir överraskade. De har aldrig föreställt sig att det kan finnas så mycket sten i naturen. Men så ser det ut när man rör sig på högre höjder. Efter alla år som fjällbestigare har jag lärt mig älska den här miljön. Dess karga skönhet och grafiska former har något abstrakt över sig, ungefär som modernistisk bildkonst. Att människan inte vill exploatera eller nyttja denna natur har ett stort värde. Högfjällen framstår som den mest tvättäkta vildmarken som finns kvar. No place for man. 

Jiegnavagge nedanför Tsähkok.

På andra sidan vattendelaren öppnar sig sikten mot högplatån Luottholako, och längst bort i fonden poppar några toppar upp i Pårte-massivet. Som genom en strut leder Jiegnavagge blicken dit. Vi tältar nedanför det djärva massivet Tsähkok som visar upp en imponerade bergvägg. Tidigt nästa dag fortsätter vi i mulet väder med regn som faller av och till. Vädret hindrar oss i alla fall inte att gå upp till Svenonius glaciär som hänger ut en isvägg mot dalen. Senast jag var här fanns ett imposant isfall med undersätsiga istorn och väldiga sprickor. Under de dryga tjugo år som gått har glaciären dragit sig tillbaka och isfallet sjunkit ihop. Tornen är borta men ismassan är fortfarande intressant. Vi går fram till kanten och tittar in i en liten jökelgrotta. Utflykten blir uppskattad.

Isfallet på Svenonius glaciär har sjunkit ihop.
Isfallet vid Svenonius glaciär 2001.
Isgrotta i glaciären 2023.
Av isen blankslipade hällar framför glaciären.
Större strandpipare trivs i den karga högfjällsmiljön.

Från Svenonius glaciär fortsätter vi ut ur dalen Jiegnavagge och går mot högslätten Luohttolako där diset dämpar siktvidden. Jag funderar över vägvalet framöver. Kastas mellan tanken att följa Luohttojåhkå ned till Njoatsosvagge för att komma till en lägre nivå och mer skyddande marker, eller att gå vidare över den kala högslätten som ligger på mellan 1200 och 1300 meters höjd. En spricka i molntäcket ger ljus på himlen vilket får mig att till slut välja den högre sträckan. Abrupt ser vi en gammal havsörn lyfta från Luohttojåhkå. Längre fram hittar vi en ganska bra lägerplats i sänkan söder om Balgatjavrasj. Trots den allmänna väderförsämringen är alla på gott humör, och ännu bättre blir det när den gråa manteln av täta moln oförmodat glider av Pårtemassivet. Plötsligt sticker massivets morska toppar upp som svarta torn mot skyn. Under en avmätt stund kan vi beundra och fotografera denna klippiga borg, men senare när alla lagt sig i tälten börjar åskan mullra långt bort mot Tarradalen till. Som tur är kommer den aldrig fram till oss.

Vy från Luohttolako mot Jiegnavagge.
En tron på Luohttolako för nya fjällkungen, Stefan.
Saitaristjåhkkå th och Balgatbakte th träder fram ur molnen.

Ryckvis med duggregn möter oss påföljande morgon. Idag ska vi pröva ett för mig nytt vägval. Vi ska gå ned från högplatån Luohttolako och vidare till den beprövade och breda berghyllan ovanför södra delen av Njoatsosvagge. Många gånger har jag gått på denna hylla och då valt att först ta mig ned i den gräsgröna ravindalen som vattendraget Balgatjåhkå karvat ut ned mot Njoatsosvagge. Från denna sänka kan man sedan klättra mycket brant upp till ovannämnda hylla. Klättringen är lite kinkig men fullt möjlig för de flesta vandrare, och vägvalet leder förbi jåkkens sevärda vattenfall. Den här gången går vi istället längs bergskanten ovanför denna smala bäckravin och följer sluttningen längs fjället Loametjåhkkå. Detta visar sig vara en ganska lättframkomlig väg, om än med ihållande stenfält att forcera. När vi till slut kommer ut på berghyllan som höljs i dimma och hunnit vandra en stund över densamma, börjar vinden blåsa och regnet falla hårt. Vi stannar klockan 15 på eftermiddagen intill en utskuren ravin i hyllans branta kant mot Njoatsosvagge. Det som nu väntar är 25 timmar med piskande regn och kraftig blåst med halv storm i byarna. Tälten bågnar och under denna pärs ligger vi alla tysta i våra tyghus, förtegna i egna tankar som vore det en dvala utan kontakt med nutidens hysteriska informationsflöde. Möjligen kan erfarenheten kallas terapi. Det gör i alla fall gott i sinnet att vara nollställd en tid. Ett av tälten börjar dock läcka och hon som ligger i detta tvingas flytta in i ett annat tält. 

Från den övre vägen till berghyllan ser vi ned i ravinen med Balgatjåhkå. I bakgrunden Luohttolako.
Hål i hatten, det blåser hårt på berghyllan.

eftermiddagen dagen därpå mojnar vinden och regnet upphör. För att i planerad tid hinna komma till målet i Kvikkjokk river vi genast lägret och släntrar nedåt från den breda berghyllan för att nå stigen nere i Njoatsosvagge. På andra sidan dalen skymtar vi korta ögonblick den terräng där vi vandrade de första dagarna på turen. En trevlig påminnelse om vad vi hunnit med. När Ruopsokjåhkkå kommit inom synhåll inser vi med viss fruktan att ett problem väntar. Jokken skummar som en lång ihållande storfors efter allt regn. Den rinner upp i Pårtemassivet och alla branter däruppe styr det ymniga vattenflödet till jokkens fåra. I alla fall är det skönt för oss att komma ned i den frodiga björkskogen efter den kärva högfjällsmiljön. Vi förstår omgående att vår enda chans är att vänta ut vattenföringen och hoppas på ett möjligt vad nästa morgon. Tälten reser vi på en tilltalande äng precis där stigen möter Ruopsokjåhkkå.

Vadet över Ruopsokjåhkå.
Vandring över Sähkok och vy mot grytan med sjön Tjievrajavrre.
Snöbryggan över Sähkokjåhkå.

Nästa gryning blir en lektion i fjällkunskap. Medan vi sovit har jokken sjunkit ihop till sitt normalläge och vi kan utan svårighet vada över till andra sidan och fortsätta vår vandring. Molnen skingras och vädret blir efter ett tag strålande när vi följer stigen över fjällryggen Sähkok och vidare till den nästan garanterat säkra snöbryggan över Sähkokjåhkå. Sista natten tältar vi bredvid Axel Hambergs gamla Pårekhydda. I skönt sommarväder går vi sista dagen över Pårekslätten och följer sedan Kungsleden till Kvikkjokk. En ovanligt innehållsrik Sarekvandring är slut. Endast sju andra vandrare har vi sett på färden…

Som avslutning en kort men munter video från vadstället på Pårekslätten. Obs, filmad med mobilen som skötte sig själv med zoomningar in och ut. Även det lustigt.

https://www.youtube.com/watch?v=kefm87aWGvM

34 tankar på “Världens bästa Sarektur”

 1. Så härligt att läsa om vandringen. Påminner mig om när jag och min och bror en låg i Tarraloupal 2 nätter och gjorde en topptur till Vassjapakte och låg på mage och tittade ner i Njåtsosvagge. En hissnande upplevelse.

  Svara
  • Roligt att du varit där. Vassjabakte besteg jag på 1980-talet. I stort sett lika fin utsikt som från Tsahtsa.

   Svara
 2. En fantastisk beskrivning och vackra bilder från en spännande och händelserik vandring. Synd att man missade den!

  Svara
 3. Stort tack för den fina berättelsen för oss som numera inte kommer iväg till Sarek är det så
  Härligt att ta del av er vandring

  Svara
 4. Trevlig läsning. Dina ord och bilder i avsnittet Jieknavagge får mig att tänka på Kaskasavagge i Kebnekaise.
  Vi hade en intressant tur längs Kaskadbergen, med ett par vandringar.
  Thomas

  Svara
 5. Fin läsning, mycket intressanta betraktelser.
  Skidade genom Sarek i vintras startade Ritsem och avslutade i Salto.
  Var en fantastisk upplevelse i både överlevnad och storslagna vyer.

  Svara
 6. Kan bara hålla med. Världens bästa Sarektur! Härlig beskrivning och underbara bilder 😍.

  Svara
 7. Otroligt bra beskrivet i ord och bild.
  Kände som om man var med.
  Vandrat i Njoatsosvagge och håller med om att den vandringsupplevelsen är det bästa man kan få i svenska fjällen.

  Svara
 8. Hej Claes! Fantastisk skildring att läsa. Ska själv upp till just dessa trakter om ett par veckor. Jag inspireras mycket av dina inlägg och har flera gånger gått i dina fotspår. Visst är det mycket sten i Sarek på sina platser. Men för oss som även har gått runt Rogen (jag har läst ditt inlägg därifrån) känns ingenting stenigt i jämförelse, vad gäller framkomlighet.

  Svara
 9. ”Endast sju andra vandrare har vi sett på färden…”

  För egen del blev det bara några timmar i Sarek i år i det mest bortglömda sydvästra hörnet utefter Låptåvákkjávrre på väg mot Padjelanta, men på bara den korta sträckan mötte jag ett tiotal vandrare ;)

  Efter att ha tittat i gamla loggar så såg jag att min ’storm’ på Ammarfjället förra året var samma som den ni hade på er Sarek-tur då i augusti. Även i år fick vi ju en rejäl vinddust – jag hade naturligtvis valt sämsta möjliga tältplats i backen ca200 höjdmeter ovanför Blåmannsisvatnet i Skagmadalen – det var inget kul att ta sig därifrån i de mycket hårda vindbyarna…

  I övrigt fick vi väl närmast perfekt vandringsväder de här dagarna och ni verkar ha njutit lika mycket som jag gjorde av årets fjälltur.

  Kul att läsa om vandringen och se några av dina bilder!

  /Pär

  Svara
  • Hej Pär, var det vi som möttes i Låptovagge? Intressant att du såg fler vandrare än vi. Soldagarna var som du säger njutbara, och stormen satte lite knorr på turen. Du hade kanske en sämre tältplats än vi. Som helhet hade vi en utmärkt färd, hoppas du också hade det.

   Svara
 10. Det är spännande att läsa din blogg, följa med på kartan och se de väldigt fina fotografierna från er vandring.
  Formationerna är oerhört mäktiga, såväl i bild, som i verkligheten.

  Svara
 11. Hej Claes,
  Som alltid intressant fjällskildring. Särskilt denna, eftersom jag gick delvis samma väg med en Friluftsfrämjargrup, delen södra Luohttolahko – Kvikkjokk. Vi tältade på hyllan 20/7 och kom till Kvikkjokk 23/7. För att jämföra passagen av jokkarna vorde det intressant att veta när ni gick där? Vi vadade Ruopsokjåhkå på samma ställe utan problem på em 21/1. Vi vadade Tjievrajågåsj dagen efter, kollade inte snöbryggan på nära håll.

  Svara
  • Tack Lars, vi vadade Ruopsokjåhkå den 3 augusti utan problem eftersom vattenflödet sjunkit undan under natten. Samma dag gick vi över snöbryggan på Tjevrajågåsj som låg lite högre uppströms än förra gången för två år sedan.

   Svara
 12. Världens bästa Sarektur – Kan bara hålla med. Tack för fin och engagerad guidning i en del av Sarek som lockat mig mycket genom åren. Blandningen av alla dess olika naturtyper samt inte minst det varierande vädret har skapat många goda minnen och erfarenheter. Imponerande snabbt ihopsatt blogg med fantastiska bilder och inspirerande text. Själv har jag knappt hunnit ladda över bilderna till datorn. Hoppas vi ses där ute igen.

  Svara
 13. Tack för ännu en trevlig och inlevelsefull skildring!
  Härligt att läsa om era strapatser och upplevelser, för att inte tala om alla underbara bilder.
  Allt gott!
  /Mikael

  Svara
 14. Oj vad roligt att ni besökt ”mitt fjäll” Tsahtsa och visar den fantastiska vyn horisontellt och vertikalt! En härlig dal Njoatsos. Mitt första besök där i augusti 1976 blev ju lite dramatiskt med flera veckors tidningsskriverier, Det tog någon vecka innan det blev klart vad jag hade hittat.
  Tack för detta inlägg!

  Svara
  • Tack själv Åke för din fina berättelse om flygplansresterna i tidningen ”fjället”.

   Svara
 15. Hej Claes,
  Det var verkligen en ”perfekt” tur ni fick som innehöll allt. Inte utan att det kliar i ”fjällfötterna” när man läser din berättelse och ser dina fina bilder.
  Våra Sarekturer blev mest majturer. Nu gör vi (Lennart 90 och jag 80 år) lättare turer, mest dagsturer, och njuter av fjällen på ett annat sätt. Men fjällupplevelser blir lika fina alltid, även med lättare turer.

  Svara

Lämna en kommentar