Bildgallerier/Images

Jag föredrar klassisk fotografi som teknisk metod. Fotografins särart är enligt min mening, verklighetstrogen återgivning av det man ser. Bilderna ska ha god skärpa, avvägd färgmättnad och lämplig kontrast. Balanserad komposition och attraktivt ljus är viktiga riktmärken. Den dominerande delen av mitt arbete är landskapsbilderna. Jag vill gestalta den speciella karaktär som landskapet och platsen utstrålar, helst i växlande väder och ur olika fotovinklar.

Detaljer i naturen inspirerar mig till en annan typ av fotografi. På marken och i vegetationen förekommer färger och former, linjer och rumsligheter som kan vara estetiskt tilltalande. Jag brukar kalla dessa motiv för ”naturstilleben” (intimate landscape). Genom en komposition utan himmel eller horisont speglar dessa bilder mina mer närgångna personliga iakttagelser. Var någonstans motiven har fotograferats har ingen betydelse för estetiken jag vill gestalta.

Djur och människor är också viktiga motiv i mitt fotograferande. Särskilt fascinerad är jag av miljöskildringar, bilder som visar människor och djur som naturliga inslag i landskapet. Ofta vill jag att de ska ge en skala åt landskapet. 

Med ovanstående är sagt måste jag samtidigt framhålla att jag är fotograf i allmän mening. Min kamera riktar jag med glädje mot alla möjliga motiv. Även makro, reportagebilder och personporträtt plus mycket annat ingår i arkivet.