Bildgallerier/Images

Landskap är mitt främsta motivområde som fotograf. Jag vill fånga den speciella karaktären och atmosfären på en plats, helst i olika ljusförhållanden. Landskapsbilder är alltid relaterade till platsen där det tagits. Fotografiernas titel ger den informationen.

Detaljerna i naturen inspirerar mig till en annan typ av fotografi. Nära marken förekommer färger, former och linjer som tilltalar mitt estetiska sinne. Genom strama kompositioner speglar bilderna mina personliga iakttagelser. Platsen har ingen betydelse för bildens estetiska uttryck.

Djur och människor i landskapet är mitt tredje huvudspår. Jag ärsärskilt intresserad miljöskildringar, bilder som visar människor och djur som naturligt inslag i landskapet.

Välj galleri i menyn till höger.