Hedersmedlem

Svenska Fjällklubben som bildades 1927 har i mars 2019 beslutat utse undertecknad till hedersmedlem. Motivering: ”Claes har synnerligen väl uppfyllt kraven för hedersmedlemskap genom sitt oförtröttliga arbete i att sprida kunskap om fjällen till en bred allmänhet.”

Bifogad bild är från 1969, när jag hade blivit medlem i klubben. Jag hade varit ute på en strålande vandring i Sarek och haft 14 dagars solsken (!) med mina vänner. Sedan väntade vi på tåget vid Murjek tågstation där bilden togs.