Sareks mest okända plats

Oväntade vyer är fjällbestigarens häftigaste belöning. Nyfiken är man alltid, och en högklassig utsikt som tilltalar mer än förväntat, är äkta bonus. Om man dessutom får bygga ett stenröse på toppens högsta punkt blir lyckan salig. Då tror man nämligen att ingen annan varit där. Nu, anno 2021 har dock … Läs mer

Till Svenska Högarna

Längst ut i Stockholms skärgård hittar man Svenska Högarna, ett tiotal små öar och holmar som inte tycks höra ihop med vare sig havet eller fastlandet. En värld för sig själv. Ögruppen ligger åtta mil rakt österut från den stora staden räknat. Här slutar Sverige i konkret mening, utanför finns … Läs mer