Till Svenska Högarna

Längst ut i Stockholms skärgård hittar man Svenska Högarna, ett tiotal små öar och holmar som inte tycks höra ihop med vare sig havet eller fastlandet. En värld för sig själv. Ögruppen ligger åtta mil rakt österut från den stora staden räknat. Här slutar Sverige i konkret mening, utanför finns … Läs mer