Symfonisk musik till mina bilder av KASKASAPAKTE

Jag och tonsättaren Fredrik Hagstedt (http://www.medvetenhetsverkstad.se) inleder nu ett samarbete kring att skapa ett helhetsverk av bildspel och nykomponerad musik. Utifrån teman som alla är olika aspekter på Lapplandsfjällen, väljer jag bland mina fotografier från flera decennier och olika årstider och Fredrik tonsätter inspirerad av bilderna. Såväl konkreta visuella intryck som underliggande känslor är utgångspunkter för musikens utformning.